top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraRafał Neska

Najważniejsze potrzeby uchodźców: znalezienie pracy, nauka jęz. polskiego, mieszkanie i wyżywienie.

Zaktualizowano: 8 kwi 2022

WiseRabbit zrealizował badanie dotyczące potrzeb i sytuacji uchodźców przybyłych z Ukrainy do Polski. Udało się nam zrealizować 233 wywiady z uchodźcami*. Równolegle przeprowadzone zostało badanie opinii Polaków (próba obejmowała 576 osoby).


Uchodźcy w realistyczny sposób mówią o swoich potrzebach – wyraźnie widać 3 aspekty wysuwające się jednoznacznie na pierwszy plan: nauka języka polskiego, znalezienie pracy oraz wyżywienie. Pośród różnych sposobów niesienia pomocy widać też takie działania, które mają znaczenie dla jedynie wąskiej grupy osób uciekających przed grozą wojny (np. wsparcie psychologa). Nasze wyobrażenia dotyczące kierunków wsparcia tam gdzie jest to kluczowe (nauka języka polskiego, znalezienie pracy) pokrywają się z oczekiwaniami uchodźców. Jednak mocno rysuje się też przesadna wielowątkowość pomocy, która może skutkować zbyt dużym naciskiem na wsparcie drugoplanowych aspektów. Konieczna jest lepsza synchronizacja naszych działań z realnymi potrzebami uchodźców.


W sytuacji, gdy poprosiliśmy o wskazanie 3 najważniejszych potrzeb uchodźcy niemalże jednogłośnie przyznają, że konieczne jest wsparcie w znalezieniu pracy. Porównując perspektywę polską i ukraińską widoczne jest, że nie doceniamy chęci uchodźców do uzyskania samodzielności, w jak najkrótszym czasie, do czego niezbędne jest znalezienie pracy i przynajmniej podstawowa znajomość języka polskiego.


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem:


WiseRabbit RAPORT Potrzeby i sytuacja uchodzcow
.pdf
Download PDF • 1.64MB


* Badanie realizowane z wykorzystaniem wywiadów internetowych (CAWI) i wywiadów bezpośrednich (CASI), z osobami, którym udało się już uzyskać pierwsze wsparcie po przekroczeniu granicy Polski.


#WiseRabbit #standwithukraine


177 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page